نرم افزار کاشانه : مدیریت مجتمع نسخه طلایی

نرم افزار کاشانه : مدیریت مجتمع نسخه طلایی

با توجه به شرايط روز جامعه، محاسبه دقيق و مديريت شارژ واحدهاي مسكوني، امري وقت‌گير و طاقت‌فرسا مي‌باشد. نرم افزار مدیریت مجتمع كاشانه، به منظور پاسخگويي به نياز جامعه طراحي و توليد شده است. وب سایت مستقل این نرم افزار به آدرس  www.charge-software.ir  نیز جهت اطلاع رسانی طراحی و راه اندازی شده است.  

 

نسخه طلایی دارای امکانات زیر است: ( نسخه جامع )
همه امکانات نسخه نقره‌ای به‌همراه:
نظرسنجی/رای گیری
قراردادها
اموال و دارایی
 دبیرخانه ساده
گزارش ساز
جریمه
تشویق
چاپ چک
پشتیبانگیری در فضای ابری
مشاهده مشخصات تماس‌گیرنده ( با استفاده از دستگاه CallerID (
اتصال به POS
گزارش خوش حسابها
اخطارها و تذکرات

 

دارای گواهینامه ثبت نرم افزار رایانه ای از وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره 059358-32991-8

 دارنده گواهی تایید فنی نرم افزار از شوایعالی انفورماتیک به شماره 206156


 
نرم افزار کاشانه : مدیریت مجتمع نسخه طلایی 1 تا 20 واحد
50,000,000 ریال
نرم افزار کاشانه : مدیریت مجتمع نسخه طلایی 21 تا 50 واحد
70,000,000 ریال
نرم افزار کاشانه : مدیریت مجتمع نسخه طلایی 51 تا 100 واحد
90,000,000 ریال
نرم افزار کاشانه : مدیریت مجتمع نسخه طلایی 101 تا 200 واحد
110,000,000 ریال
نرم افزار کاشانه : مدیریت مجتمع نسخه طلایی 201 تا 300 واحد
135,000,000 ریال
نرم افزار کاشانه : مدیریت مجتمع نسخه طلایی 301 تا 500 واحد
170,000,000 ریال
نرم افزار کاشانه : مدیریت مجتمع نسخه طلایی 501 تا 750 واحد
205,000,000 ریال
نرم افزار کاشانه : مدیریت مجتمع نسخه طلایی 751 تا 1000 واحد
225,000,000 ریال
نرم افزار کاشانه : مدیریت مجتمع نسخه طلایی 1001 تا 1500 واحد
275,000,000 ریال
نرم افزار کاشانه : مدیریت مجتمع نسخه طلایی 1501 تا 2000 واحد
330,000,000 ریال